Sale 80% สติกเกอร์ติดผนังทำโทษเด็ก PUNISHMENT บรรจุ 4 ชิ้น

ราคา 25 บาท

Description

- เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3 ปี ขึ้นไป

- สติกเกอร์วงกลมติดผนังรูปมือ ทำโทษเด็กเมื่อทำผิด

- ในซองมี 4 ชิ้น คละสี

- ใช้เมื่อเด็กทำผิด และต้องการลงโทษ โดยให้เด็กเอามือวางบนสติกเกอร์ติดผนังประมาณ 10-20 นาที

- เมื่อเด็กสงบสติอารมณ์ได้หรือสำนึกผิด ก็ให้นำมือออก และสั่งสอนเด็กต่อไป

- ขนาดแพ็คเกจ ซอง น้ำหนัก 0.1 kg ขนาด 32 x 23 x 2 cm

Color
Size:

Quantity: